fbpx
+420 774 204 880 info@ujma.cz

Utrpěli jste újmu, škodu  na zdraví či hmotnou škodu?

Víme, jakou cestou jít a na co máte nárok.

U

1

ZDARMA ZHODNOTÍME

Rychle a bezplatně zhodnotíme Váš případ, zda máte nárok na odškodnění nebo kompenzaci

i

2

NECHYSTÁME DOKUMENTACI

Zkompletujeme všechny potřebné dokumenty a začneme jednat. Budeme Vás pravidelně informovat o průběhu případu.

3

ZÍSKÁME MAXIMÁLNÍ KOMPENZACI

Dohlédneme aby finanční plnění proběhlo v maximální možné výši.

Stali jste se obětí dopravní nehody, pracovního úrazu?

Krátili Vám pojistné plnění či ho dokonce odmítli?
Neuznali Vám oprávněné nároky?

Co Vám můžeme nabídnout

0,- Kč

za posouzení Vašeho případu

Váš případ bezplatně posoudíme. Nebudeme po Vás chtít ani korunu.

Elektronický náhled

přístup k Vašemu případu 365 dní v roce

On line služba

Stav případu můžete sledovat na e-nahled.cz 

Zastupování Vaší osoby

Zajistíme Vaše zastupování před soudy, pojišťovnami, úřady apod.

Téměř 100% úspěšnost

Vaše nároky téměř ve všech případech vymůžeme v plné a nezkrácené výši.

Nic nemusíte řešit

Dohodneme se na zastoupení a Vy čekáte pouze na to,  až Vám přijdou peníze na Váš účet. 

Víme, na co máte nárok

Vymůžeme Vám od A do Z veškeré Vaše nároky. 

S čím našim klientům nejčastěji pomáháme

  • ^Odmítnutí výplaty pojistného plnění.
  • ^Průtahy s výplatou pojistného plnění.
  • ^Krácení pojistného plnění.
  • ^Zajištění zastupování poškozeného před soudy, pojišťovnami, úřady.
  • ^Zajištění odborných vyjádření a znaleckých posudků.
  • ^Vyčíslení hmotné a nehmotné újmy, tj. oprávněných nároků poškozeného.
  • ^Zajištění zastupování poškozeného v trestním řízení, přestupkovém řízení.
  • ^Zajištění dokumentace ze spisu PČR, soudu, přestupkové komise, apod.
  • ^Kontrola, verifikace, vyplacené náhrady škody poškozenému.