fbpx
+420 774 204 880 info@ujma.cz

Utrpěli jste újmu, škodu  na zdraví či hmotnou škodu?

Víme, jakou cestou jít a na co máte nárok.

Umíme v tom chodit

Zašlete nám Váš Případ

Do 5 pracovních dní jej ZDARMA posoudíme

Po dohodě na spolupráci, podepíšeme dokumenty k zastupování

Vymožení Vaší újmy, zápočet naší odměny z vymožené újmy

Připsání financí na Váš bankovní účet

Stali jste se obětí dopravní nehody, pracovního úrazu?

Krátili Vám pojistné plnění či ho dokonce odmítli?
Neuznali Vám oprávněné nároky?

Co Vám můžeme nabídnout

0,- Kč

za posouzení Vašeho případu

Váš případ bezplatně posoudíme. Nebudeme po Vás chtít ani korunu.

5 pracovních dní

na bezplatné posouzení

Maximálně do 5 pracovních  dní posoudíme zcela zdarma Váš případ.

0,- Kč

v případě, že nic nevymůžeme

Pokud nic nevymůžeme, nic nám nebudete platit. 

0,- Kč

z Vaší peněženky, účtu

Naše odměna je smluvní procento z vymoženého plnění.

Elektronický náhled

přístup k Vašemu případu 365 dní v roce

On line služba

Stav případu můžete sledovat na e-nahled.cz 

Zastupování Vaší osoby

Zajistíme Vaše zastupování před soudy, pojišťovnami, úřady apod.

Téměř 100% úspěšnost

Vaše nároky téměř ve všech případech vymůžeme v plné a nezkrácené výši.

Nic nemusíte řešit

Dohodneme se na zastoupení a Vy čekáte pouze na to,  až Vám přijdou peníze na Váš účet. 

Víme, na co máte nárok

Vymůžeme Vám od A do Z veškeré Vaše nároky. 

S čím našim klientům nejčastěji pomáháme

  • ^Odmítnutí výplaty pojistného plnění.
  • ^Průtahy s výplatou pojistného plnění.
  • ^Krácení pojistného plnění.
  • ^Zajištění zastupování poškozeného před soudy, pojišťovnami, úřady.
  • ^Zajištění odborných vyjádření a znaleckých posudků.
  • ^Vyčíslení hmotné a nehmotné újmy, tj. oprávněných nároků poškozeného.
  • ^Zajištění zastupování poškozeného v trestním řízení, přestupkovém řízení.
  • ^Zajištění dokumentace ze spisu PČR, soudu, přestupkové komise, apod.
  • ^Kontrola, verifikace, vyplacené náhrady škody poškozenému.