Před časem jsme vyřizovali případ klienta, kterého srazil neopatrný řidič osobního vozidla právě při cestě do nového zaměstnání, kde měl klient podepsat pracovní smlouvu a ihned začít pracovat. Do zaměstnání však již klient nenastoupil, neboť při dopravní nehodě utrpěl zranění, které si vyžádalo několikaměsíční léčení. Vozidlo, kterým byla způsobena dopravní nehoda, bylo řádně pojištěno (odpovědnost za škodu, tzv. povinné ručení).

Při uplatnění nároku klienta bylo nutné vyřešit otázku, zda má klient nárok (kromě bolestného, nákladů léčení a věcné škody) rovněž na ušlý výdělek. Podotýkáme, že v době nehody klient zaměstnán nebyl a logicky tedy ani nepobíral žádnou mzdu, byl však evidován na úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání, v době nehody již bez nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Odpověď na výše položenou otázku zní kladně – nárok na úhradu ušlého výdělku klient měl a našim přičiněním byl také pojišťovnou (z povinného pojištění vozidla, s nímž byla způsobena dopravní nehoda) kladně vyřízen. Proč tomu tak bylo? Dle staršího rozhodnutí Nejvyššího soudu, publikovaného jako R 10/1991, které je však stále v soudní praxi a rovněž v praxi pojišťoven respektováno a tudíž platí, že lze odškodnit i ztrátu na výdělku v případě, že poškozený v době úrazu nepracoval, ale prokazatelně měl nastoupit do zaměstnání a jen v důsledku úrazu se tak nestalo.

    Skutečnost, že poškozený měl nastoupit do zaměstnání, rovněž i výši výdělku, kterého by s největší pravděpodobností dosáhl, bylo třeba věrohodným způsobem prokázat. Pojišťovna ověřovala doložené doklady ke skutečnosti, že klient měl nejen nastoupit do zaměstnání, ale i doklady o výši pravděpodobného výdělku klienta. Ověřování je prováděno vždy velmi pečlivě, což jsme však očekávali a což považujeme za správné.

S tímto postupem jsme počítali, nebyli jsme zaskočeni, naše dlouholetá praxe se opět zúročila, a proto i výsledkem naší práce byl i tentokrát spokojený klient.

 

Klienta srazilo osobní vozidlo právě při cestě do nového zaměstnání, kde měl klient podepsat pracovní smlouvu. Do zaměstnání však již klient nenastoupil, neboť při dopravní nehodě utrpěl zranění, které si vyžádalo několikaměsíční léčení.

  • Naše dlouholetá zkušenost z nás udělala odborníky, kteří Vám poradí, na co právě Vy ve Vaší složité životní situaci máte nárok.
  • Klient měl a má nárok kromě bolestného, nákladů léčení a věcné škody rovněž i na ušlý výdělek, zisk.
  • Našim přičiněním byl nárok na úhradu ušlého výdělku klienta pojišťovnou vyřízen v jeho prospěch.

Jsme rádi, že naším přičiněním se opět rozšířily řady našich spokojených klientů.