fbpx
+420 774 204 880 info@ujma.cz

Utrpěl/utrpěla jste následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání škodu na zdraví?

Na co máte nárok?

  1. Bolestné. Jedná se o náhradu za vytrpěnou bolest při zranění. Náhrada se určuje podle bodového hodnocení lékaře.
  2. Náhrada za ztížení společenského uplatnění. Lze uplatňovat pouze v případech trvalých následků újmy na zdraví. Vypočítává se dle bodového ohodnocení lékaře.
  3. Náhrada ztráty na výdělku. Tento typ náhrady se člení na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, která činí rozdíl mezi výdělkem poškozeného a nemocenským, a na náhradu za ztrátu na výdělku po ukončení pracovní neschopnosti, jejímž účelem je kompenzace ztráty na výdělku u trvalých následků poškození zdraví.
  4. Náhrada nákladů léčení. Jedná se zejména o náhradu výdajů, které poškozený zaplatil za doplatky na léky, apod.

 

Náhrada pozůstalým po zaměstnancích, kteří následkem pracovního úrazu zemřeli

Na co máte nárok?

 

  • Náhrada nákladů pohřbu. Jedná se o účelně vynaložené náklady spojené s pohřbem oběti dopravní nehody
  • Jednorázová náhrada nákladů pozůstalým
  • Náhrada ztráty výživného. Jedná se o náklady na výživu

Konzultace zdarma - pracovní úzazy

.

6 + 14 =

%

Jistota náhrad