Náš klient byl zaměstnán jako dělník. Na ranní směně se předklonil a trhnutím chtěl povolit matici. Vtom mu ruplo v zádech a klient skončil v nemocnici a následně byl na dlouhou dobu na neschopence.

 

Od lékařů se dozvěděl, že jeho zranění bude mít pravděpodobně doživotní následky v důsledku nichž nebude moci fyzicky pracovat téměř vůbec, resp. pokud ano, pouze se striktními omezeními. Ze zdravotní dokumentace se zaměstnavatel dozvěděl, že již dříve – před úrazem měl problémy se zády. Výsledek byl ten, že byl náš klient propuštěn (měl pracovní smlouvu na dobu určitou), tudíž byl bez práce a posléze i bez nemocenské.
Následně mu OSSZ nepřiznala invalidní důchod a to i přes jeho četná odvolání. Zcela zoufalý klient nás oslovil s žádostí o pomoc. Jelikož máme bohaté zkušenosti a víme, jak tyto situace řešit, přebrali jsme zastoupení klienta a začali jednat. Klientovi jsme vysoudili odškodnění pracovního úrazu bezmála milion korun. Dále jsme vysoudili pro klienta invalidní důchod prvého stupně.

Díky naší pomoci klient dostal jednorázovou finanční injekci (náhradu za pracovní úraz) a dále pravidelně měsíčně dostává dávky invalidního důchodu. Klient navíc za naše služby (právní zastoupení, posudek soudního lékaře, aj.) neuhradil ani korunu. Naše odměna byla hrazena pojišťovnou. Veškeré náklady řízení o invalidním důchodu platila žalovaná strana, jelikož jsme byli 100% úspěšní.


 

Navštívil nás klient, který se stal účastníkem autonehody a byl v pozici poškozeného. Na kole jej srazilo auto. Měl pohmožděné rameno a celou věc neřešil. Odjel domů a cca po týdnu byl z důvodu obrovských bolestí ramene navštívit pohotovost. Proběhla jedna operace ramene, druhá operace. V mezidobí jej propustili i ze zaměstnání, jelikož již nebyl schopen dále vykonávat svou práci. Po prvotní konzultaci s námi dospěl klient k názoru, že již ví, jak postupovat a rozhodl se vymáhat odškodnění svého úrazu sám.

.Zhruba po půl roce dostal od pojišťovny 20 000 Kč. Tato částka se mu zdála nízká, a proto se rozhodl, že využije našich služeb.
Případ jsme převzali, nechali vypracovat nezávislý znalecký posudek avstoupili jsme v jednání s pojišťovnou škůdce. Pojišťovna nakonec uznala neoprávněné krácení výplaty pojistného na základě chybně stanovené zdravotní újmy a klientovi uznala finanční náhradu ve výši 289 000 Kč.
Klient nakonec uznal, že není možné jako laik tuto věc řešit a že je nutné vždytyto případy řešit přes tým profesionálů v oboru.


 

Klient naší dceřiné společnosti utrpěl vážný úraz dolní končetiny. Privátní pojišťovna poškozeného tomuto sdělila, že zamlčel zdravotní obtíže při sepisování pojistné smlouvy a že mu nic nedá. Klient nás požádal o pomoc. Započali jsme jednání s pojišťovnou poškozeného. Ta nakonec uznala nárok našeho klienta v plné výši. Dále mu po roce přiznala trvalé následky úrazu a tyto vyplatila. Dále jsme našeho klienta informovali o výplatě pojistného plnění od jeho zaměstnavatele, o jeho nároku na ni. Klient tedy dostal uhrazeno denní odškodné úrazu, hospitalizaci, pracovní neschopnost, trvalé následky úrazu, byl dále odškodněn pojišťovnou zaměstnavatele.

V souhrnu tedyjeho odškodnění dosáhlo bezmála 600 000 Kč.


 

Oslovil nás klient s žádostí o vyřízení pojistné události, neboť mu jeho pojišťovna za popálení kyselinou v obličeji nic nevyplatila. Pojistnou událost řešil přes svou finanční poradkyni. Po nastudování případu jsme zjistili, že finanční poradkyně chybně vyplnila dokumenty k vyřízení pojistné události. Žádala o něco, na co klient nebyl pojištěn a pojišťovna tedy správně pojistné plnění nepřiznala. Naše společnost z pojistné smlouvy tedy stanovila tentokráte již správné položky, na které by náš klient mohl
aplikovat žádost o pojistné plnění. O tyto jsme následně jménem klienta požádali. Klient dostal plnění z denního odškodnění úrazu, hospitalizace a následně i z trvalých následků úrazu.

Celková vyplacená částka byla 105 000 Kč.