Utrpěli jste újmu, škodu, při dopravní nehodě na majetku?

Jste pozůstalým po oběti dopravní nehody?


Na co máte nárok?


 • Náhrada nákladů pohřbu
 • Jedná se o účelně vynaložené náklady spojené s pohřbem oběti dopravní nehody.
 • Náhrada ztráty výživného
 • Jedná se o náklady na výživu pozůstalých, kterým oběť dopravní nehody výživu poskytovala, nebo byla povinna poskytovat.
 •  Náhrada nákladům pozůstalých
 • Jedná se o účelně vynaložené náklady spojené s pohřbem oběti dopravní nehody.
 •  Náhrada psychické újmy způsobené ztrátou blízké osoby
 • Její výše se stanoví individuálně dle okolností případu.

Utrpěli jste újmu, škodu, při dopravní nehodě na majetku?


Na co máte nárok?


 • Náhrada věcné škody.
 • Jedná se o náhradu za poškození či zničení vozidla, vybavení vozidla, či přepravovaných věcí.
 • Náhrada ušlého zisku.
 • Jde o náhradu ušlého výdělku, kterého mohl poškozený dosáhnout, nebýt dopravní nehody.

Utrpěli jste újmu, škodu, při dopravní nehodě na zdraví?


Na co máte nárok?


 • Bolestné
 • Jedná se o náhradu za vytrpěnou bolest při zranění. Náhrada se určuje podle bodového hodnocení lékaře.
 • Náhrada za ztížení společenského uplatnění.
 • Lze uplatňovat pouze v případech trvalých následků újmy na zdraví. Vypočítává se dle bodového ohodnocení lékaře.
 •  Náhrada ztráty na výdělku. Tento typ náhrady se člení na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovníneschopnosti, která činí rozdíl mezi výdělkem poškozeného a nemocenským, a na náhradu za ztrátu na výdělku po ukončení pracovní neschopnosti, jejímž účelem je kompenzace ztráty na výdělku u trvalých následků poškození zdraví.
 • Náhrada nákladů lečení
 • Jedná se zejména o náhradu výdajů, které poškozený zaplatil za doplatky na léky, regulační poplatky apod.

Mám zájem o konzultaci pojistné události

.

10 + 10 =

%

Jistota náhrad